Skip to main content

ICs

MAX232 IC
MAX232 IC

MAX232

MAX232 Pin Configuration Pin Number Pin Name Description
ADC0804 ADC IC
ADC0804 ADC IC

ADC0804 IC

ADC0804 Pin Configuration Pin Number Pin Name Description
L293D Motor Driver IC
L293D Motor Driver IC

L293D Motor Driver IC

L293D Pin Configuration Pin Number Pin Name Description
555 Timer IC
555 Timer IC

555 Timer IC

555 Timer Pinout Configuration Pin Number Pin Name Description 1 Ground